8582
17 مهر 1401 - 11:45

واکنش معاون شهردار تهران به عدم شفافیت سفرهاى خارجى زاکانی

لطف الله فروزنده، معاون مالى اقتصادى شهردارى تهران گفت: شهردار تهران اگر لازم باشد به اجبار به سفرخارجی مى رود. لطف الله فروزنده، معاون مالى اقتصادى شهردارى تهران در صحن شوراى شهر تهران اظهار کرد: ما می‌دانیم که مشکل اقتصادی و منابع در کشور وجود دارد و هیچ کس هم در شهردارى شهوت سفرخارجی ندارد. وى افزود: شهردار تهران اگر لازم باشد به اجبار به سفرخارجی مى رود و تنها سفر آن بعد یک سال کار، تاجیکستان بوده است. فروزنده بیان کرد: روسیه به شدت دنبال این است که زاکانی به این کشور برود، زیرا در زمینه حمل و نقل بسیار ظرفیت خوبی وجود دارد. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری
شناسه خبر: 775551