8582
05 شهریور 1401 - 09:40

غرب تهران به جاده ساوه و قم متصل می‌شود

رئیس شورای شهر تهران گفت: با تکمیل ادامه بزرگراه یادگار امام تردد شهروندان برای رفتن به جاده ساوه و قم ممکن می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مراسم آغاز به کار ادامه بزرگراه یادگار امام گفت: این اتوبان از غرب به جنوب متصل می‌شود و مسیر را بسیار کوتاه و سریع می‌کند. خبرنگار مهروی ادامه داد: در مسیر این اتوبان ترافیک و گلوگاهی وجود دارد و در صورت ایجاد زیرگذر مشکل ترافیک منطقه حل می‌شود. چمران تصریح کرد: با ایجاد این پروژه بزرگراهی شمالی جنوبی در غرب تهران ایجاد می‌شود و شهروندان برای رفتن به جاده ساوه و قم می‌توانند از این بزرگراه تردد کنند. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه این پروژه در دوره گذشته به خوبی پیش نرفت گفت: خوشبختانه این پروژه در حال پیشرفت است و در بودجه امسال اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است. وی اظهار کرد: در بستر تأسیس این بزرگراه بافت فرسوده مناطق جنوبی و ریز دانه‌ها ازبین می‌رود. ازبین
منبع: مهر
شناسه خبر: 664083