8582
09 دی 1401 - 11:21

مشوق‌هایی که گره‌گشای ساخت و ساز شدند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به تشریح مشوق‌های ساخت و ساز در بافت فرسوده و تعداد پروانه ساخت پرداخت.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ پایتخت ایران دارای بیش از ۱۲ هزار بافت ناپایدار فرسوده است؛ بافتی باید هرچه سریع‌تر نوسازی شود و نوسازی نیز جز با صدور پروانه ساخت و ساز و اعطای تسهیلات تشویقی ممکن نمی‌شود.

از ابتدای شروع دوره ششم مدیریت شهری، شورای شهر و شهرداری با اعطای مشوق‌های متعدد سعی کرده‌اند تا تعداد پروانه ساخت و ساز را افزایش دهند تا در این بستر بتوانند به نوسازی بافت فرسوده تهران کمک کنند و اعطای طبقه تشویقی و همچنین برخی مراودات در صدور نقشه‌های معماری از جمله این مشوق‌ها است.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشوق‌هایی که در بافت فرسوده اعطا می‌شود گفت: سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران تفاهم نامه‌ای را با یکدیگر به امضا رساندند که در بستر آن مهندسان ناظر پنجاه درصد نظارت خود را در املاک واقع در بافت فرسوده اخذ خواهند کرد به این صورت که ظرفیت سالیانه آنها نیز ۵۰ درصدش اشغال می‌شود و منجر به آن می‌شود که هزینه‌های ساخت و ساز در بافت فرسوده کاهش یابد.

مشوق‌هایی که گره‌گشای ساخت و ساز شدند

تأمین ۷۰ درصد پارکینگ مورد نیاز در بافت فرسوده

وی با اشاره به دیگر مشوق‌ها گفت: در حوزه ضوابط ساخت و ساز یکسری رواداری هایی شهرداری در حوزه تأیید نقشه‌های معماری دارد مانند اینکه طبق طرح تفصیلی اگر ملکی در بافت فرسوده واقع شود می‌تواند در طول ۱۴ متر دو دهنه پارکینگ طراحی کند که این امر منجر به تأمین پارکینگ بیشتر می‌شود.

عباسی ادامه داد: همچنین ضابطه طبقات تشویقی نیز از سوی شهرداری تهران در بافت فرسوده اعطا می‌شود و اگر ملکی کسری پارکینگ داشته باشد می‌تواند ۷۰ درصد پارکینگ‌های مورد نظر خود را در بافت تأمین کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به رواداری هایی که شهرداری تهران اعمال می‌کند بیان کرد: بر اساس مقررات ملی تأمین پارکینگ‌ها در مبحث ۴ بصورت استاندارد هفت و نیم متر است اما شهرداری در بافت فرسوده مقدار کمتر از آن عرض یعنی عرض شش و نیم را نیز قبول می‌کند.

صدور بیش از ۴ هزار پروانه ساخت از ابتدای سال

وی با اشاره به میزان ساخت و ساز در مناطق مختلف تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار و ۳۱۶ پروانه ساخت در مناطق ۲۲ گانه تهران صادر شده است که بیشترین آمار صدور پروانه متعلق به منطقه ۱۵ با صدور ۵۳۶ پروانه و کمترین پروانه صادر شده در منطقه ۹ تهران با ۹۱ پروانه است.

وی ادامه داد: همچنین در رتبه دوم صدور بیشترین پروانه ساخت منطقه ۴ تهران با صدور ۳۵۵ پروانه و سپس منطقه ۲ با صدور ۳۲۵ پروانه قرار دارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره تعداد صدور پروانه ساخت در سایر مناطق پایتخت گفت: از ابتدای سال تاکنون در منطقه یک تهران ۱۷۶ پروانه در منطقه سه ۱۰۶ پروانه ساخت و ساز در منطقه پنج ۲۰۲ پروانه و در منطقه ۶ تهران نیز ۱۱۲ پروانه ساخت و ساز صادر شده است.

مشوق‌هایی که گره‌گشای ساخت و ساز شدند

عباسی افزود: همچنین منطقه ۷ تهران با صدور ۱۹۱ پروانه، منطقه ۸ تهران با صدور ۲۵۳ پروانه، منطقه ۱۰ با صدور ۱۸۶ پروانه، منطقه ۱۱ با صدور ۱۰۵ پروانه، منطقه ۱۲ با صدور ۱۰۷ پروانه، منطقه ۱۳ با صدور ۲۰۰ پروانه و منطقه ۱۴ با صدور ۲۲۵ پروانه در ادامه لیست تعداد پروانه‌های صادر شده قرار دارند.

وی با اشاره به تعداد صدور پروانه در سایر مناطق گفت: در ادامه این لیست منطقه ۱۶ با صدور ۱۹۰ پروانه، منطقه ۱۷ با صدور ۱۶۹ پروانه، منطقه ۱۸ با صدور ۲۲۴ پروانه، منطقه ۱۹ با صدور ۹۲ پروانه، منطقه ۲۰ با صدور ۱۸۶ پروانه، منطقه ۲۱ با صدور ۱۳۴ پروانه و منطقه ۲۲ با ۱۵۱ پروانه موفق به صدور ۴۳۱۶ پروانه تاکنون شده‌اند.

گفتنی است، با گذشت ۱۰ ماه از شروع سال شهرداری توانسته است تعداد پروانه‌های ساخت خود را افزایش دهد و همچنین در بستر اعطای مشوق‌ها سازندگان تمایل بیشتری به ساخت مسکن کرده‌اند اما همانطور که گفته شد تهران هنوز بیش از ۱۲ هزار بافت فرسوده دارد که باید هرچه سریع‌تر این بافت نوسازی شود و باید منتظر ماند و دید تا پایان سال چه میزان به تعداد پروانه‌های صادر شده و تمایل شهروندان به افزایش ساخت و ساز چقدر افزوده می‌شود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 943424