8582
12 شهریور 1401 - 11:20

پس از ۸ سال از رکود مسکن خارج می شویم

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: در شهریور ماه اتفاق مهمی رخ می‌دهد و پس از ۸ سال امسال از رکود مسکن خارج می‌شویم. به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در در آئین آغاز ساخت ۵ هزار واحد مسکونی در شهر تهران گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از منابع شهرداری تهران در اختیار سازمان نوسازی قرار دارد تا اقدامات نوسازی انجام شود. خبرنگار مهروی ادامه داد: سال آینده در این تاریخ تحولات عظیم زیرساختی در نفر آباد صورت می‌گیرد و ۴۰ درصد تملک زمین‌های نفر آباد در اختیار ما قرار دارد و باید بخش خصوصی نیز وارد عمل شود. صارمی با اشاره به سیمان ری گفت: این پروژه یک ماه و نیم آینده دیگر افتتاح می‌شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به توسعه گری گفت: این اولین دیدگاهی است که در تهران آغاز شده و در ادامه مسکن استطاعت پذیر را در دستور کار خود قرار دادیم. گریوی ادامه داد: با وجود اینکه هدف گذاری ۱۸۰ واحد در دستور کار بود که ۱۳۰ هزار واحد با وزارت مسکن ساخته می‌شود اما بر اساس پیش بینی‌ها ۶ هزار پروانه در بافت صادر می‌شود و ۵۰ هزار واحد با دیگر نهادها ساخته می‌شود و ۳۰ هزار واحد نیز با انجمن انبوه سازان ساخته می‌شود. صارمی گفت: تفاهم نامه ساخت هزار واحد در زمین‌های استان شاه عبدالعظیم حسنی امروز به امضا می‌رسد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصریح کرد: ما از ننهاده‌ای دیگر می‌خواهیم اگر کمک نمی‌کنند کارها را نیز قفل نکنند شورای شهر و شهرداری در این مسیر سختی‌هایی را تحمل کردند و اکنون در شهریور ماه اتفاق مهمی رخ می‌دهد و پس از ۸ سال امسال از رکود مسکن خارج می‌شویم. وی با بیان اینکه ۱۶ طرح موضعی به تصویب رسیده است گفت: تمامی این طرح‌ها در بافت است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 705028